Večina dogodkov je brezplačnih. Vstopnice so na voljo na blagajnah prizorišč.

Februar

Marec

April

2

Fabula na festivalu Itn.: Lucie Faulerová

Vodnikova domačija Center, Stritarjeva ul. 7

8.3., 11:00

NovelEU: Delavnice biblioterapije na Festivalu Fabula - Lucie Faulerová

Knjižnica Otona Župančiča

8.3., 15:30