Februar

3
18
28

Marec

April

1
2
3
6
7
10
11
13
14
15
21
23
29

Fabula v teoriji z Didierjem Eribonom

Virtualni svet

23.4., 20:00

Fabula v teoriji s Chimamando Ngozi Adichie

Cankarjev dom, Linhartova dvorana

29.4., 20:00