Pogovor s Chimamando Ngozi Adichie

Ljubljana, Linhartova dvorana. Pogovor s Chimamando Ngozi Adichie je vodil Igor E. Bergant.