Večina dogodkov je brezplačnih. Vstopnice so na voljo na blagajnah prizorišč.

April

9
17
25
30

Maj

Junij

2
3
4
5

Avgust

17

September

4
7

Mlada Fabula: Nihče čez črto

Vodnikova domačija Šiška

23.5., 11:00